Cerrahi Endoskopi

Yazdır

 

Cerrahi Endoskopi ünitemizde tanı ve tedavi amaçlı yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı endoskopisi (özofago-gastro-duodenoskopi), kalın barsak endoskopisi (rektoskopi, sigmoidoskopi ve kolonoskopi), safra yollarının endoskopik görüntülenmesi ve hastalıkların tedavisi (ERCP) işlemleri yapılmaktadır.

Yemek borusu ve kalın barsak kanserlerinde stent uygulması yapılmaktadır. Safra yollarının darlıklarında stent ve drenaj işlemleri uygulanmaktadır.

Besleme amaçlı gastrostomi ve jejunostomi işlemleri uygulanmaktadır.
endo1   endo2  endo3

cerrahi_endeskopi03   cerrahi_endoskopi02   cerrahi_endoskopi01