6. Cerrahi Araştırma Kongresi - Ankara

Yazdır

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 8-10 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen Cerrahi Araştırma Kongresinde öğretim üyeleri, uzmanları, tıpta uzmanlık öğrencileri ve dönem 4 öğrencileri ile aktif katılım göstermiş ve kurumumuzu başarı ile temsil etmiştir.

Kongre  Sekreterliğini bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu’nun yaptığı kongrede konularında deneyimli öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Özdemir Aktan, Prof. Dr. Cumhur Yeğen, Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu ve Doç. Dr. Asım Cingi kurs eğitmenliği, panelde konuşma ve kahvaltı oturumlarında görev almışlar, bildiri, poster ve makale değerlendirme jürilerinde aktif çalışmışlardır.

Anabilim Dalı başkanımız Prof. Dr. Cumhur Yeğen’in panelist olarak yaptığı “Performans sistemi bilimsel araştırmaları engeller” başlıklı durum analizi oturumu izleyenlerin çok büyük çoğunluğu tarafından desteklenmiş ve günümüzün eğitim kurumlarındaki çelişkili sağlık , eğitim ve araştırma ortamına gerçekçi bir bakış ortaya koymuştur.

Kongrede dönem 4 öğrencilerimiz Gökhan Tazegül, Erkut Etçioğlu, Koray Temiz, ve Burak Selver hazırladıkları “Sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenlerin preoperatif anksiyete üzerine etkisi  “ adlı çalışmayı sözel bildiri olarak başarı ile sunmuşlardır.

Kongrenin son bölümünde ise bağımsız jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonrası Genel Cerrahi Anabilim Dalı tıpta uzmanlık öğrencilerinden Dr. Duygu Altınok’un sunduğu “Meme kanseri tedavisinde cerrahi sonrası hastayı erken dönem drenle taburcu etmek dezavantaj yaratır mı?” başlıklı bildiri en iyi sözel bildiri kategorisinde 3. lük ile ödüllendirmiştir.

Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Berrak Yeğen ise hem kongre düzenleme kurulunda yer  almış hem de kurs ve toplantılarda etkin görevler üstlenerek üst düzey bilimsel katkı sunmuştur.

Tıp fakültemizden eğitim aldıktan sonra başka kurumlarda çalışan ya da bölümümüzde aktif çalışmalarından sonra başka kurumlara geçen eski dostlarla da buluşma imkanı sağlayan bu güzel kongrede sosyal faaliyetlere katılımda üst seviyede gerçekleşmiştir.

Anabilim Dalımızın 6. Cerrahi Araştırma Kongresinde katkıda bulunduğu faaliyetlerin tam listesi   ektedir.

Anabilim Dalımızın 6. Cerrahi Araştırma Kongresinde katkıda bulunduğu faaliyetlerin tam listesi   :

KURSLAR

Klinik araştırma ve makale diseksiyon kursu

Kurs Direktörü: Dr. Özdemir Aktan

Retrospektif Çalışmalar Dr. Özdemir AKTAN (Marmara Üniversitesi)

Sağ Kalım Analizleri Dr. Bahadır GÜLLÜOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Editörler kursu

Kurs Direktörü: Dr. Rasim GENÇOSMANOĞLU

Çalıştay Takvimi, Öğrenme Hedefleri     Dr. Cem TERZİ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Rasim GENÇOSMANOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Endoskopi ve endoskopik ultrasonografi kursu

Alt GIS ve üst GIS endoskopisinde tanısal tekniklerin ve tedavi amaçlı girişimlerin tanımlanması, gastrointestinal endoskopide kullanılan araçların (koter - basket - dilatator - parça alınması - işaretleme- stent vs) genel prensipleri (video destekli)

Dr. Asım CİNGİ (Marmara Üniversitesi)

Girişimsel endoskopi uygulamaları video destekli
Dr. Asım CİNGİ (Marmara Üniversitesi)

PANELLER

Ulusal Veri Tabanlarının Oluşturulması
Dr. Bahadır GÜLLÜOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Performans Uygulaması Bilimsel Araştırmaları Engeller
Dr. Cumhur YEĞEN (Marmara Üniversitesi)

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Obestatin İndometazin ile İndüklenen Mide Hasarında Artmış Mide Kan Akımını Azaltıp Dokuya Nötrofil Göçünü İnhibe Ederek Koruyucu Rol Oynar
Gülsün MEMİ , Zarife Nigâr ÖZDEMİR KUMRAL, Leyla Semiha ŞEN, Demir KIRAN, Feriha ERCAN, Berrak ÇAĞLAYAN YEĞEN, Cumhur YEĞEN

Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Hastayı Erken Dönem Drenle Taburcu Etmek Dezavantaj Yaratır Mı?
Duygu ALTINOK , Yasemin NAZLI, Leyla Semiha ŞEN, Gökhan TAZEGÜL,
Bahadır M. GÜLLÜOĞLU

Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenlerin Preoperatif Anksiyete Üzerine Etkisi
Gökhan TAZEGÜL , Erkut ETÇİOĞLU, Koray TEMİZ, M. Burak SELVER, Asım CİNGİ

Helicobacter Pylori İnfeksiyonu ile Safra Taşı İlişkisi
Wafi ATTAALLAH , Neşe YENER, Manuk MANUKYAN, Ebru ASMAZ, Asım CİNGİ, M. Ümit UĞURLU, Uğur DEVECİ, A. Özdemir AKTAN

Tiroid Cerrahisinde Erken Konvansiyonel Parathormon Ölçümü Postoperatif Hipokalsemi Gelişimini Tahmin Ettirebilir Mi?
M. Ümit UĞURLU , Ali SOLMAZ, Kıvılcım UPRAK, Bahadır M. GÜLLÜOĞLU

POSTER BİLDİRİLER

İntragastrik Protez Ve Roux-En-Y Gastrik Bypass Uygulamalarının Postprandiyal Plazma Ghrelin, Leptin Ve Obestatin Düzeyleri Üzerine Etkisi
Gülsün MEMİ , Özge DAĞDEVİREN, Zarife Nigar ÖZDEMİR, Cumhur YEĞEN, Berrak Ç. YEĞEN,
Yunus YAVUZ

Kolonoskopik Polipektomi Yapılan Hastalarda Polipin Histolojik Özelliklerini Etkileyen Faktörler    Tolga ÖZMEN , Ebru ASMAZ , Rasim GENÇOSMANOĞLU , Asım CİNGİ