Eğitim Programları

Yazdır
genelcerrahi03

I. PROGRAMIN ADI: Genel Cerrahi Stajı (IV. Dönem)


“Zorunlu staj”
Süresi: 6 Hafta

Dönemler : Eylül-Ekim, Aralık-Ocak, Mart-Nisan

Staj Başkanı : Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu

Başvuru Adresi : Marmara Üniversitesi Hastanesi, Genel cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Ofisi, A Blok, 4. Kat, Tophanelioğlu cad.13-15, Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL

İlk Gün : Tüm öğrenciler stajın ilk günü saat 09:30’da Marmara Üniversitesi Hastanesi, A Blok, 3. kattaki 7 no’lu dershanede oryantasyon oturumu için buluşacaklardır.

Stajın Yapısı :
Her gün sabahları 09:30-12:00 arasında iki oturum halinde 12 çekirdek konuda toplam 31 adet kürsü dersi verilir. Ayrıca hergün öğleden sonraları saat 13:00 – 15:00 arası öğretim üyeleri tarafından hasta başı eğitimi verilir. Klinik içi ve kliniklerarası toplantılara tüm öğrencilerin katılması beklenir. Stajyerler uygun zamanlarında anabilim dalı bünyesinde hizmet veren polkliniklerde ve ameliyathanede gözlemlerde bulunurlar. Staj sınavı her dönem sonunda hem yazılı hem de sözlü olarak yapılır.

Stajın Amacı : Staj sonunda öğrencilerin gastrointestinal ve endokrin sistemlerinin cerrahi hastalıkları ile meme hastalıkları, karın duvarı hernileri, acil cerrahi ( travma/ akut karın ) durumlar konusunda doğru tanı ve uygun tedavi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarıdır.  

II. PROGRAMIN ADI: Tıpta Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık Eğitim Kurumu : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Uzmanlık Eğitim Süresi:
5 yıl

Tanım : Genel Cerrahi bilimini kapsayan tüm alanlarda teorik ve pratik amaçlı eğitim verilmesi ve bu konularla ilgili temel araştırma prensiplerinin öğretildiği mezuniyet sonrası eğitimdir.

Bilgi Hedefleri :
Genel cerrahi hastalıkları ile ilgili olarak temel teorik ve pratik bilgilere sahip olma yanında bu konu ile ilgili bilimsel araştırmaları yapmayı, planlamayı ve yorumlamayı öğrenmek hedeflenmektedir.

Beceri Hedefleri :
Üst ve alt sindirim sistemi cerrahisi, tiroid cerrahisi, meme cerrahisi ve karın duvarı hernilerinin cerrahi tedavilerini başarılı olarak uygulayabilmektir.

Davranış Hedefleri : Hasta hekim ilişkilerinde güven ortamını sağlayabilme, tedavi ile ilgili karalarında yardımcı olabilme, hastalara maksimum tolerans ile yaklaşma, seri karar verebilme yeteneğini elde etme, çalışma ortamında uyumlu üstleri ile saygılı ilişkiler içinde mükemmel hizmet anlayışına sahip uzman olarak yetişebilmektir.

Ana Bilim Dalı Tanıtımı : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1985 yılında kurulmuştur. Alanındaki hastalıklar nedeni ile bakımını üstlendiği hastalara modern tıbbın tüm olanaklarını sunmayı ve bu arada ülkemizin ihtiyacı olan kaliteli uzman doktorları yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Eğitim Süreci : Tıpta uzmanlık sınavını kazanarak uzmanlık öğrenciliğine başlayan doktorlar ilk yıl gün aşırı, ikinci yıl üç günde bir, 3-5. yıllarında ise dört günde bir klinik nöbetlerini tutarlar. Haftalık programlı bölüm içi ve bölümler arası eğitim toplantılarına katılır. İki haftada bir ameliyathanede pratik eğitim amaçlı olarak çalışır. Buradaki tüm işlemlerinde bir öğretim üyesi tarafından refakat edilir. İkinci eğitim yılından itibaren polikliniklerde hasta kabul etmeye başlar. Genel cerrahi servisine yatan hastaların kabulünde, tedavilerinde ve takiplerinde gözetim altında görev alır. Gerektiğinde endoskopi ünitesinde görev alır. Tüm eğitim süreci içerisinde en az 6 ay süre ile klinik içi meme ve endokrin cerrahisi rotasyonu yapması için gerekli planlama yapılır. Resmi rotasyonlarını zamanında ve yeterli olarak uygun görülen kliniklerde tamamlar. Üçüncü eğitim yılında uzmanlık tezinin konusu belirlenir, tez danışmanı olarak bir öğretim üyesi atanır. Özellikle kendi yaptığı bilimsel çalışmaları sunması için yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılması, en az bir uluslar arası dergide yayınlanabilecek kalitede bir çalışmada yer alması özendirilir.