Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yazdır

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  Anabilim Dalı, Organ Nakli Merkezi mesul müdürü Prof. Dr. Cumhur Yeğen, Karaciğer Nakil Ünitesi sorumlusu  Prof. Dr. Ender Dulundu, Nakil Ünitesi Yoğun Bakım ve Anestezi sorumluları Prof. Dr. İsmail Cinel, Doç. Dr. Mustafa Aslantaş  ile Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Özdoğan ve Prof. Dr. Feyza Gündüz' den oluşan deneyimli kadrosuna ek olarak geniş bir doktor ve hemşire kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir.

1985 yılından beri sağlık bilimi ve sağlık sektörüne hizmet, eğitim ve araştırma adına önemli katkıları olan Genel Cerrahi Kliniği, 2010 yılından itibaren yeni hastanesinde, daha yüksek kapasite ile ve daha büyük imkanlarla faaliyet göstermeye devam etmektedir. Genel Cerrahi Kliniği servis, ameliyathane, endoskopi ve poliklinik bölümlerinden oluşmaktadır. Burada görevli öğretim üyeleri, uzmanlar, uzmanlık öğrencileri, hemşire ve yardımcı personeller  kliniğimizin geleneklerinden ve bireylere saygı ilkesinden ödün vermeden, 24 saat kesintisiz bir tempo ile hep beraber sürekli daha iyiyi başarma gayreti içindeyiz.

Servis

Genel Cerrahi Kliniğinde  opere olmuş, olacak veya müşahade altına alınan hastalara tahsis edilmiş, toplam 43 yataklı (6 özel oda ve bir suit oda)  2 servis bulunmaktadır. Servis hizmetleri, servis sorumlu doktorları, tecrübeli hemşire ekibimiz ve yardımcı tıbbi personelimiz tarafından verilmektedir.

Genel Cerrahi servisi dahilinde, akademik kadromuza tahsis edilen ve idari işlerin yürütüldüğü departman bölümü mevcut olup, ayrıca, öğrenci ve asistan eğitim programlarına, sosyal ve bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan bir seminer salonu bulunmaktadır.

 

Ameliyathane

Her gün elektif operasyonlara ayrılan 2 aktif ameliyathane, 24 saat acil operasyonlara ayrılmış olan en az bir ameliyathane bulunmaktadır. Burada uzman cerrahi ekibimiz tarafından başta onkolojik(kanser) cerrahi olmak üzere, çok kapsamlı cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.

Genel Cerrahi Kliniği olarak: hepatobiliyer cerrahi(karaciğer, safra yolları ve pankreas), Gastrointestinal    cerrahi (Özofagus , mide, ince barsak ve kolon-rektum) kanser cerrahisi, anorektal bölge hastalıklarının cerrahi tedavisi, tüm karın duvarı fıtıkları ve meme ve endokrin cerrahisi oluşturmaktadır. Aynı zamanda laparoskopik cerrahi ve  bariatrik (obesite) cerrahi konusunda da faaliyet göstermekteyiz.

Genel Cerrahi Kliniği uzun  yıllardır  gerçekleştirdiği  böbrek nakli  operasyonlarına ilave olarak  gerekli sertifikasyonun tamamlanması ile artık aktif olarak karaciğer transplantasyon operasyonlarına  başlamıştır. Kısa bir süre içinde canlı vericili karaciğer nakli cerrahisi için hasta kabulü başlayacaktır.

 

Endoskopi

Hastanemiz endoskopi servisinde, uzman kadromuz ve kliniğimize ait endoskopi üniteleri ile alt ve üst gastrointestinal(sindirim) sistem endoskopisi, manometri testleri (reflü hastaları ve anal inkontinans -dışkı tutamama-) endoskopik müdahaleler, endoskopik cerrahi, ERCP(endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) işlemleri yapılmakta, bu konuda özel olarak asistan eğitimi verilmektedir.

 

Poliklinik

Kliniğimizin ayaktan tanı ve tedavi birimi olarak, mesai saatleri dahilinde 4 Genel Cerrahi polikliniği, haftanın belirli günlerinde ise ek olarak endoskopik/laparoskopik/bariatrik cerrahi polikliniği, meme ve endokrin polikliniği ve hepatobiliyer(karaciğer, safra yolları ve pankreas) poliklinik olarak hizmet verilmektedir.