Tarihçe

Yazdır
genelcerrahi02

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 1985 yılından bu yana eğitim ve sağlık alanlarında hizmet vermektedir.

İlk bölüm başkanlığı görevini 1985-1987 yılları arasında Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu yapmıştır. Dr. Topuzlu’nun emekli olmasını takiben 1987-1988 yıllarında aynı zamanda Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Sakıp Pekin bu görevi üstlenmiştir. 1988’den itibaren Prof. Dr. Rıfat Yalın Anabilim Dalı Başkanlığı görevini devralmış ve 2006 yılı sonuna kadar Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2007 yılı başından itibaren Prof. Dr. Cumhur Yeğen Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim kadrosu kuruluş yılında 1 profesör , 1 doçent  ve 1 yardımcı doçentten oluşmaktaydı. Prof. Dr.Cemalettin Topuzlu’nun dışında Prof. Dr. Ali Menteş de 1987 yılına kadar Doçent olarak bölümümüzde çalışmıştır. Prof. Dr. Reşit İnceoğlu aynı dönemde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve halen öğretim üyeliği görevine profesör olarak devam etmektedir. 1988 yılında Prof. Dr. Özdemir Aktan bölümümüzde göreve başlamıştır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimlerini bitirmeyi takiben Prof. Dr. Cumhur Yeğen, Prof. Dr. Bahadır M. Güllüoğlu ve Doç. Dr. Asım Cingi bölümün öğretim üyeleri olarak bölümümüzde görev almaktadırlar. 2005 yılında Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu ve son olarak da 2007 yılında Doç. Dr. Yunus Yavuz Anabilim Dalına katılmışlardır. Anabilim Dalımızın yıllarca başkanlığını yapmış Prof. Dr. Rıfat Yalın 2010 yılında emekli olmuştur.

İlk kurulduğu 1985 yılından 1998 yılına kadar alt birimi olmayan ana bilim dalında 1998 yılında bölüm akademik kurul kararınca Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi kurulmuş ve yürütücülüğüne Prof. Dr. Bahadır M. Güllüoğlu getirilmiştir. Şu an halen iki ayrı poliklinik (meme polikliniği ve tiroid / endokrin cerrahisi polikiliği) yürüten bu ünitenin klinik direktörlüğünü Dr. Güllüoğlu sürdürmektedir. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Meme Merkezi içerisinde yer alan meme polikliniğinde anabilim dalımız doktorlarınca hizmet verilmektedir. 2003 yılında anabilim dalı bünyesinde Endoskopi Ünitesi kurulmuş ve kuruluşundan bu yana ünitenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Asım Cingi yürütmektedir. 2007 yılında Morbid Obezite Cerrahi Tedavi Ünitesi kurulmuştur.