Prof. Dr. M.Bahadır Güllüoğlu

Yazdır

gulluogluALANLARI:
Selim meme hastalıkları tanı ve tedavisi,
Meme kanseri tanı ve tedavisi,
Ailesel ve ailesel olmayan meme kanseri için risk analizi ve danışmanlığı,
Meme kanseri önleme ve erken tanı (tarama) yöntemleri danışmanlığı,
Tıp eğitimi
Genel cerrahi / meme cerrahisi mezuniyet sonrası eğitimipdf_icon

ÖZGEÇMİŞİ:

Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde (1985-1991) tamamlayan Dr. Güllüoğlu, mezuniyet sonrası cerrahi uzmanlık eğitimini 1991-1996 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda yaptı. Uzman olduktan sonra 1997 yılında aynı fakültenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosuna atanarak öğretim üyesi oldu.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

2000 yılında Norveç’te Bergen Üniversitesi, Haukeland Üniversite Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi’nde yardımcı öğretim üyeliği görevinde bulundu. Buradaki görevi süresince akademik programının dışında “Norveç Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı” denetleyicisi (monitor) ve dönem raportörü olarak görev yaptı.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Hastanesi bünyesinde hizmete giren Meme Merkezi’nin kurucuları arasında yer aldı.

2003 yılında Doçent ünvanını alan Dr. Güllüoğlu, Türk Cerrahi Derneği, International Society of Surgery (Uluslararası Cerrahi Derneği; ISS-SIC), Breast Surgery International (Uluslararası Meme Cerrahisi Derneği; BSI), International Association of Endocrine Surgeons (Uluslararası Endokrin Cerrahları Derneği; IAES), European Society of Endocrine Surgeons (Avrupa Endokrin Cerrahları Derneği; ESES), European Society of Breast CancerSpecialists (Avrupa Meme Kanseri Uzmanları Derneği; EUSOMA) üyesidir. Kendisi European Organization for Research and Treatment of Cancer-Breast Cancer Group (Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu-Meme Kanseri Grubu; EORTC-BCG) üyesi olarak çok merkezli çalışmalarda “yönetici araştırıcı” olarak görev almaktadır.

Dr. Güllüoğlu 2006 yılında New York, Mount Sinai Tıp Merkezi, İnsan Genetiği Bölümü’nde ailesel meme kanseri için "Risk Analizi ve Genetik Danışmanlık" ve Cerrahi Onkoloji Bölümünde "Radyolojik Görüntüleme Eşliğinde Girişimsel Meme Biyopsileri" konusunda eğitim almıştır. Yine 2008 yılında Norveç Bergen Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi, Medikal Genetik ve Moleküler Tıp Merkezi’nde “Ailesel Meme Kanseri Genetik Danışmanlığı” konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Güllüoğlu 2009 ila 2012 yılları arasında Türk-Bulgar Endokrin ve Meme Cerrahisi Klübü’nün kurucu eş başkanlığını ve Türk Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu kurucu başkoordinatörlüğünü yapmıştır.

2006 yılında Amerikan Cerrahlar Koleji (American College of Surgeons; ACS) akademi üyeliğine seçilen Dr. Güllüoğlu, 2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı profesör kadrosuna atanmıştır. Daha önce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu (2003-2006), Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu (2000-2009) üyelikleri ile Başkoordinatör Yardımcılığı (2007-2009) ve Başkoordinatörlük (2010-2012) görevlerinde bulunan Dr. Güllüoğlu, üniversitesindeki görevlerinin yanı sıra Avrupa Meme Bilimleri Akademisi (European Academy of Senology; EAoS) Cerrahi Bilimler Bölümü’nde öğretim üyeliği (2010-halen) görevini de yürütmektedir.

Norveç Ulusal Cerrahi Bilimler Kurulu dahilinde Meme ve Endokrin Cerrahisi Yan Dal Uzmanlığı eğiticileri (2008-halen) arasında yer alan Dr. Güllüoğlu, 2010 yılından bu yana Avrupa Onkoloji Okulu (European School of Oncology; ESO)’na bağlı Avro-Arap Onkoloji Okulu (Euro-Arab School of Oncology; EASO) projelerinde eğitici olarak çalışmakta ve ESO’nun “Güney Kafkasya” projesinin başdanışmanlıklarını yürütmektedir. Avrupa-Asya Meme Hastalıkları Derneği (European-Asian Society of Breast Diseases; EURAMA)’nin kurucu icra kurulu (2011-2013) üyesi olan Dr. Güllüoğlu bu derneğin halihazırda global bilimsel yönetim kurulu üyesi, EURAMA Güney-Doğu Avrupa şubesinin başkan yardımcısı, Bulgar Cerrahi Derneği ve Romanya Meme Cerrahisi Derneği’nin onursal üyesidir. Dr. Güllüoğlu 2010 yılından bu yana faaliyette olan SENATURK Senoloji Akademisi’nin akademik kurul başkanlığını da yürütmektedir.

Kendisi ayrıca 2012 yılından bu yana Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Meme Çalışma Grubu’nun üyesidir. Prof. Dr. Güllüoğlu 2013 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde misafir öğretim üyeliğinin yanı sıra Avrupa Meme Cerrahisi Yeterlik Kurulu (European Board of Breast Surgery; UEMS/EBSQ-Breast Surgery) yönetim kurulu üyeliği (2013-halen) ve Uluslar arası Meme Ultasonografisi Okulu (International Breast Ultrasound School; IBUS) öğretim üyeliği (2013-halen) görevlerini de sürdürmektedir.

2012 yılında “Cerrahi Onkoloji” alanında yan dal uzmanlık belgesi almaya hak kazanan Prof. Güllüoğlu Breast Case adlı uluslar arası derginin eş-başeditörlüğünü yapmaktadır. 2012 yılında Avrupa Genel Cerrahi Yeterlik Kurulu (European Board of Surgery; EBSQ)’nun onursal üyelik verdiği Prof. Dr. Güllüoğlu, halihazırda, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tam zamanlı öğretim üyeliği pozisyonunun yanı sıra İstanbul Halk Sağlığı Kurumu, İl Kanser Kurulu üyeliğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri danışmanlığını ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu, Kanser Dairesi Başkanlığı, Meme Kanseri Erken Tanı ve Tarama Kurulu başkanlığını sürdürmektedir.    


BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLERİ :

Türk Cerrahi Derneği, 1998

Endokrin Cerrahi Derneği, Istanbul, 1999

International Society of Surgery (ISS-SIC), 2000

Breast Surgery International (BSI), 2000

International Association of Endocrine Surgeons (IAES), 2001

European Organization of Research and Treatment for Cancer – Breast Cancer Group (EORTC-BCG), 2001

İstanbul Meme Derneği (eski adı İstanbul Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği), 2002

Endokrinolojide Diyalog Derneği, İstanbul, 2005

European Society of Endocrine Surgeons (ESES), 2006

American College of Surgeons, 2006

Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü, 2007 (Yönetim Kurulu üyesi/Sayman 2010-2012)

Bulgar Cerrahi Derneği, 2010 (Onursal üye)

SENATurk (Senoloji Akademisi-Turk), 2010 (Akademik Kurul Başkanı)

Türk Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu, 2010 (Başkoordinatör)

Türk-Bulgar Endokrin Cerrahi Klübü, 2010 (Eş-başkan)

Euro-Asian Mastology (European-Asian Society for Breast Disease; EURAMA), 2011 (İcra Kurulu üyesi)

Euro-Asian Mastology (European-Asian Society for Breast Disease; EURAMA), 2013-Halen (Bilimsel Kurul üyesi)

Euro-Asian Mastology (European-Asian Society for Breast Disease; EURAMA-Güney-Doğu Avrupa Şubesi), 2013-Halen (Başkan Yardımcısı)

Romanya Meme Cerrahisi Derneği, 2013 (Onursal Üye)

European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA), 2013


ÖDÜLLERİ :


6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi & 1st Congress of the World Society of Breast Health. En İyi Bildiri Özel Ödülü; Kadınların Meme Kanseri Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Dr. E. Karagöz, Dr. H. Maraş, Dr. E. Olgun, Dr. B. Aktaş, Dr. Ç. Kalaça, Dr. B.M. Güllüoğlu, 25 Eylül 2001, İstanbul

15. Ulusal Kanser Kongresi. Prof. Dr. Bedii Gorbon Ödülü; E. Canbay, N. Değerli, B. Güllüoğlu, H. Kaya, M. Şen, F. Bardakçı, “Meme Kanseri Hastalarında PRL Reseptör Polimorfizmi”, 27 Nisan 2003, Antalya.

II. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. En İyi Bildiri Birincilik Ödülü; “Meme Kanserinde K-ras-2’nin Prognostik Değeri”, E. Canbay, Ö. Özdemir, S. Süngü, M. Turan, K. Karadayı, B.M.Güllüoğlu, H. Kaya, M. Şen, 1-4 Ekim 2003, İstanbul.

4. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. Sözel Bildiri İkincilik Ödülü; "Sıçan Meme Tümörü Modelinde Melatoninin Karsinogenez Mekanizması Üzerine Etkisi" M.Ü. Uğurlu, B. Terzioğlu, İ. Erbarut, B. Yeğen, Ö. Şirikçi, B.M. Güllüoğlu, 1-2 Aralık 2007, Ankara.

17. Ulusal Cerrahi Kongresi. En İyi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü; “Sentinel lenf nodu pozitif olan üçlü negatif meme kanserli olgularda non-sentinel lenf nodu metastaz durumu: Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Protokol MF 09-01 Çalışması”, S. Özbaş, V. Özmen, A. İğci, M. Müslümanoğlu, B. Özçınar, M. Balkan, F. Aydoğan, T. Canda, Ö. Harmancıoğlu, E. Aksaz, B.M. Güllüoğlu, C. Özaslan, N.Z. Cantürk, M. Kayahan, H. Mersin, Z. Utkan, S. Koçak, N. Ulufi, U. Özbek, A. Dirican, O. Andaçoğlu, A. Soran, 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Poster Bildiri İkincilik Ödülü; “Meme kanserinde siklooksijenaz-2 ekspresyonu artışının sağkalım üzerine etkisi”, Güler S.A., L.S. Şen, Y. Nazlı, H. Kaya ve B.M. Güllüoğlu, 05-09 Ekim 2011, Antalya.

6. Cerrahi Araştırma Kongresi. Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü; “Meme kanseri cerrahisi sonrası hastayı erken dönem drenle taburcu etmek dezavantaj yaratır mı?”, Altınok D., Y. Nazlı, L. S. Şen, G. Tazegül ve B.M. Güllüoğlu, 08-10 Aralık 2011, Ankara.


EĞİTİMİ :

Tıp Lisans Eğitimi:

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi; 1985-1991
University of Nottingham, School of Medicine (Attending Junior House Officer); 1989 / 1990

Uzmanlık Eğitimi (Genel Cerrahi):

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı; 1991-1996
University of Nottingham, Queen’s Medical Center (V.Registrar); 1995

 

Yan Dal Uzmanlık (Cerrahi Onkoloji):

 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı; 2012

 GÖREV ALDIĞI KURUMLAR :

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzman Öğretim Görevlisi; 1996-1997

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanı; 1997-1998

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel cerrahi Anabilim Dalı, Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi, Meme Merkezi, Genel Cerrahi Yardımcı Doçenti; 1998-2003

University of Bergen, Haukeland University Hospital, Breast and Endocrine Surgery Unit, Associate Faculty Member (Yardımcı Öğretim Üyesi); 2000

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi, Meme Merkezi, Genel Cerrahi Doçenti; 2003-2009

Mount Sinai Medical Center, New York, U.S.A., Depts. of Human Genetics and Surgical Oncology, Misafir Öğretim Üyesi; 2006

Lenox Hill Hospital, New York, Depts. of Surgery and Radiology, Meme ve Endokrin Cerrahisi Misafir Öğretim Üyesi; 2006

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Bilimsel Konsey ve Genel Cerrahi Branş Komitesi Üyeliği; 2006 - Halen

University of Bergen, Medical and Dentistry School, Haukeland University Hospital, Breast and Endocrine Surgery Unit and Medical Genetics & Molecular Medicine Center, Misafir Öğretim Üyesi; 2008

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi, Meme Merkezi, Genel Cerrahi Profesörü; 2009 - Halen

European Academy of Senology, Düsseldorf, Member of Faculty (Öğretim Üyesi); 2010 – Halen

Euro-Arab School of Oncology, Milan, European Secreteriat (Avrupa Sekreterliği); 2010 - Halen

Avrupa Cerrahi Yeterlilik Komisyonu Meme Cerrahisi Sertifikasyon Kurulu (European Surgical Board Qualifications; UEMS/ESBQ Breast Surgery Section) Üyeliği 2012-2013

Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Meme Onarımı Çalışma Grubu Üyeliği 2012-Halen

T.C. Sağlık Bakanlığı, Ulusal Kanser Danışma Kurulu, Erken Tanı ve Tarama Alt Kurulu, Meme Kanseri Komisyonu Başkanlığı 2013-Halen

T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Kanser Danışma Kurulu Üyeliği 2013-Halen

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Konuk Öğretim Üyeliği 2013-Halen

Uluslarası Meme Ultrason Okulu (International Breast Ultrasound School; IBUS) Öğretim Üyeliği 2013-Halen

Avrupa Cerrahi Yeterlilik Komisyonu Meme Cerrahisi Bölümü (European Surgical Board Qualifications; UEMS/ESBQ Breast Surgery Section) Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-Halen
FAKÜLTE GÖREVLERİ:

4. Sınıf Genel Cerrahi Stajı Okutmanlığı; 1997 – Halen

4. Sınıf Genel Cerrahi Staj Başkanlığı; 1999 – 2009

5. Sınıf Diş Hekimliği Fakültesi Genel Cerrahi Staj Başkanlığı; 1999

1. Sınıf İlk Yardım ve Hastaya Yaklaşım Modülü Okutmanlığı; 1999-2000

3. Sınıf Endokrin Hastalıkları Komitesi Okutmanlığı; 2000 - Halen

Faz II Probleme Dayalı Öğrenim için Araştırma Planlama Komite Üyeliği; 2000-2004

Mezuniyet Sonrası Eğitim Komitesi (MSEK) Üyeliği; 2000-2007

5. Sınıf Klinik Gelişim Modülü Okutmanlığı; 2001 – 2011

Mezuniyet Sonrası Eğitim Takip Komitesi (MSETaK) Üyeliği; 2002-2007

Fakülte Kurulu Üyeliği; 2003-2006

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği; 2003-2006

Yardımcı Doçent Atama Komisyonu Üyeliği; 2003-2006

Meme ve Endokrin Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Koordinatörlüğü; 2004-halen

Fakülte Başkoordinatör Yardımcılığı; 2007 – 2009

Fakülte Müfredat Kurulu Üyeliği; 2007 – 2012

Fakülte Tıp Eğitimi Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurul Üyeliği; 2010 – 2012

Fakülte Mezuniyet Öncesi Klinik Eğitim Başkoordinatörlüğü; 2010 - 2012

Klinik Ortamlarda Öğrenme ve Değerlendirme Kursu, Eğitim Yönlendiriciliği 2011-2013

pdf_icon

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK YER VE SAATLERİ

Lisans Öğrencileri İçin:

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pazartesi             12:30-13:30

Çarşamba            12:30-13:30

Perşembe            12:30-13:30

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Kampüs (Haydarpaşa/Başıbüyük)

Salı                     12:30-13:30

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri İçin:

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Cuma                 13:00-14:00


HASTA MUAYENE YER VE SAATLERİ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Academic Hospital


Pazartesi           17:00-20:00

Perşembe          17:00-20:00

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Ataşehir Tıp Merkezi

Çarşamba           17:00-18:00